23 november 2021

FunForLab SWOT Evenement

op Brightlands Chemelot Campus

Op 23 november 2021 ontmoette het Funforlab-team zijn verschillende doelgroepen in de EMR in het kader van een interregionale SWOT-analyse. Het evenement vond plaats op de Brightlands Chemelot campus van de Zuyd- Hogeschool in Sittard-Gelen in Nederland met inachtneming van de geldende gezondheidsbeperkingen, maar kon ook online worden bereikt.   

Een korte inleiding over het Funforlab project werd gepresenteerd door Dr. Annabelle Lejeune (HELMo, Luik, België), gevolgd door een verhelderend overzicht “From serious gaming to immersive learning; Unlocking the potential of virtual reality for education” gegeven door Dr. Stephane Grade (CECOTEPE – EPAMU – HEPL, Luik, België). 

Na deze lezingen konden de deelnemers deelnemen aan Funforlab SWOT-sessies, afhankelijk van hun regio/moedertaal, ofwel via Zoom voor online deelnemers, ofwel op verschillende campuslocaties voor face-to-face deelnemers. Deze SWOT-sessies gaven leerlingen en leerkrachten uit het secundair onderwijs, MLT-studenten, MLT-docenten en MLT-professionals uit de EMR-regio de kans om hun mening te geven over de MLT-opleiding, het MLT-beroep en het ontwerp van de Funforlab-spellen. De verzamelde informatie is essentieel en relevant voor de constructie van het spel, maar ook voor het verbeteren van de MLT-opleiding en de promotie van dit paramedische beroep, dat weinig bekend is bij het publiek. 

Ongeveer 50 MLT studenten, 15 MLT docenten en 3 MLT professionals van de EMR waren aanwezig op de Brightlands Chemelot campus. Zij wisselden ervaringen uit met de deelnemers uit de andere EMR-regio’s en dompelden zich via virtual reality onder in een eerste opzet van het medisch laboratorium van het Funforlab spel. 

Tegelijkertijd gaven nog eens 150 MLT-studenten, 10 MLT-docenten en 3 MLT-professionals uit de EMR online hun mening over het beroep en de vorming van MLT in de EMR en over het ontwerp van het Funforlab-spel. 

Elke partner van het FUNFORLAB project analyseert momenteel deze verschillende inputs. De eerste voorstellen voor een spelscenario en toekomstige trajecten ter verbetering van de promotie van het beroep van medisch laborant (MLT), de kwaliteit van de opleiding en de grensoverschrijdende mobiliteit in de EMR komen binnenkort.