16-18. november 2022

Auptic• éducation symposium

AUPTIC•éducation (Vereniging voor het pedagogisch gebruik van informatie- en communicatietechnologieën) richt zich op personen die geïnteresseerd zijn in de ondersteuning die technologie kan bieden voor onderwijs en leren.
De vereniging wil de uitwisseling bevorderen tussen onderzoekers en mensen uit de praktijk op het gebied van onderwijs en opleiding met een interesse in digitale technologie. De voorgestelde activiteiten hebben als doel om mensen met verschillende achtergronden (lager, middelbaar en voortgezet onderwijs) in een netwerk onder te brengen om op die manier interactie tot stand te brengen.

Auptic 2022

Op de 18e stelde Jérôme Foguenne, technopedagoog aan de CRIG van de Haute Ecole Libre Mosane, het project FunForLab voor. Hij stelde voor na te denken over de vraagstukken in verband met de pedagogische integratie van de wetenschappelijke elementen van het beroep van medisch laborant binnen een speelse interface. Simon Daniau, spelontwikkelaar en onderzoeker in het onderzoekscentrum FoRS/HENALLUX, presenteerde de technische dimensie van het project.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap